2014-2015 Eğitim Yılı
İngilizce Mühendislik Programı

Budapest University
Technology and Economy

Mülakatla öğrenci alınacaktır

Son başvuru tarihi 14 Nisan 2014

Şansımı Denemek İstiyorum

Başarılı olan öğrenciler YGS/LYS puanına bakılmaksızın 
ilgili programa kabul edilecektir.

 .

MENU