Semmelweis Ignaz

70/81
Semmelweis Ignaz

Profesör Ignaz Semmelweis 1818-1865 yılları arasında yaşamış tıpta çığır açmış ünlü Macar tıp doktoru ve kadın doğum uzmanıdır. Macaristan Kraliyet Tıp Akademisine onun anısına Semmelweis Üniversitesi adı verilmiştir. Mikropların varlığını Pastör’le eş zamanlı olarak tahmin edip, doktorlara operasyondan önce sterilizasyonu şart koşmuş bilim adamıdır. Yaptığı uygulamalar tüm dünya’da tıp fakültelerinde ders olarak okutulmaktadır. Almanya 1960 yılında anısına bir pul bastırmıştır.

Annelerin Kurtarıcısı

Mikropların varlığı Louis Pasteur’ün 1860’lı yıllardaki çalışmalarına kadar bilinmemekteydi. Mikrobik yaratıkların varlığından habersiz doktorlar hastalara müdahele sırasında hiçbir hijyenik önlem almıyorlardı.

Lohusa humması adı verilen doğum sonrası ateşli hastalık yüzyıllar boyunca pek çok kadının ölümüne yol açıyordu. O zamanlar da  ‘mikrop’ kavramı henüz bilinmemekteydi ve doktorlar doğum sırasında hiçbir hijyenik almadan doğum yaptırmaktaydı. 1844 yılında Viyana Hastanesinde göreve başlayan Doktor Semmelweis, doğum servisine gelen her 3 kadından 1’inin doğumdan sonra hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu durum nerdeyse tüm hastanelerde aynı idi. Oysa hastane dışında doğum yapan kadınlarda Lohusa humması oranı çok daha düşüktü.

Dr. Semmelweis bu durumun farkına vararak sebeplerini araştırmaya başladı ve bunun dış etkenlerden olduğunu tespit etti.  1847 yılında henüz tıp dünyasında mikropların varlığı bilinmezken doğumlara giren doktor ve personelin ellerinin klorlu kireç solüsyonunda yıkanması uygulamasını yürürlüğe koydu. Bunun sonucu olarak Lohusa humması vakalarını %35 seviyesinden %1 seviyesine düşürmeyi başardı.

Semmelweis Refleksi: Tıp dünyasının gelişime tepkisi

Bu uygulamayı tıp dünyasına açıkladığında, büyük bir tepki ile karşılaştı. Uygulamasını şarlatanlık büyücülük olarak değerlendirdiler, çünkü o güne kadarki yerleşik düşünceye ve bilgilere uymuyordu. Ortaçağdan beri yerleşik yüzyıllar boyu süren tıp geleneğine göre hastalıklar vücuttaki 4 sıvının dengesinin bozulmasına bağlanıyordu. Tüm tedaviler Sarı Safra, Siyah Safra, Kan ve İrin arasındaki dengenin tekrar sağlanmasına yönelikti. Hastalıklar vücudun dışından değil içinden gelen sebeplerle oluşuyordu.

Semmelweis tepkilere aldırmadan bu konu üzerine kitaplar yazmaya başladı. Ancak gördüğü tepki  daha sonra onun akıl hastanesine kapatılmasına yol açtı.

1865 yılında Viyana’da kapatıldığı akıl hastanesinde öldü. Ölüm sebebi yediği dayaklar sonucu vücudunda açılan yaraların mikrop kapması ve kan zehirlenmesine yol açmasıydı.

Semmelweis’in Mirası

Semmelweis’in devrinin bilim ve tıp adamlarından gördüğü tepki, bilim dünyasında ‘Semmelweis Refleksi’ deyimini ortaya çıkarmıştır. Semmelweis Refleksi, yerleşmiş bilimsel bilgilerle uyuşmayan yeni buluşlara gösterilen tepkiye verilen addır.

Semmelweis’in teorileri çok geçmeden Louis Pasteur, Robert Koch gibi bilimadamları tarafından doğrulanmıştır.

Semmelweis’ın uygulamaya koyduğu hijyen kuralları bugün tüm hastanelerde uygulamadadır. Doktorların ameliyatlara girmeden ellerini dezenfekte etmeleri sıradan ve mecburi bir uygulama haline gelmiştir.

1769’da kurulan Macaristan Kraliyet Üniversitesi Tıp Fakültesine, Ignaz Semmelweis’in tıp dünyasına verdiği katkıları anısına 1961 yılında Semmelweis University adı verilmiştir.Ignaz Semmelweis bu üniversite’de profesörlük yapmıştır.

Semmelweis’in hayatı ve katkıları dünyanın heryerinde Tıp Fakültelerinde ders olarak okutulmaktadır.

 .

Arkadaşkarınla paylaş:

MENU