Szondi Testi – Projektif kişilik testi

60/81
Szondi Testi – Projektif kişilik testi

Szondi testi, 1935 yılında Macar psikiyatrist Leopold Szondi tarafından geliştirilmiş bir kişilik testidir. Freud’un psikanaliz teorisinden farklı olarak insanların derin iç itimleri üzerine kuruludur.

Diğer kişilik analizi testlerin aksine sözel değildir. Test uygulanırken kişiye bir dizi fotoğraf gösterilir ve kişiye bunlardan sevimli bulduğunu ve sevimsiz bulduklarını işaretlemesi istenir. Szondi’ye göre her bir görüntü denek üzerinde içsel bir çağrışıma yol açmaktadır.

Szondi’nin iç itim teorisine göre her insanda 8 iç itim çeşitli derecelerde bulunmaktadır. Bu iç itimler şunlardır:

  • Hermafrodit (Çift cinsiyetli iç itim)
  • Eşcinsel iç itim
  • Sadist iç itim
  • Epileptik iç itim
  • Histerik iç itim
  • Katatonik (tepkisizlik) iç itim
  • Paranoid iç itim
  • Depresif iç itim
  • Manik iç itim

Bu 8 iç itim birbirlerinin karşıtı çiftler olarak düzenlenir. Buna göre Szondi İç İtim Diyagramı yapılır.

Szondi testinde Wilhem Weyngandt’ın Atlas und Grundriss der Psychiatrie adlı kitabından aldığı 48 fotoğraf kullanmıştır.

Szondi testi psikolojide devrim niteliğinde kabul edilmiştir. 1959’da Szondi Society adlı topluluk kurulmuştur. Merkezi Zürih’te olan Szondiana adlı bir bilimsel dergi de topluluk tarafından yayınlanmaktadır..

Arkadaşkarınla paylaş:

MENU